Nhà máy thủy điện Hương điền
Ngày 18/02/2019
Tình hình sản xuất
17/02/2019
Công suất MAX (MW)
81
Sản lượng (triệu KWh)
Ngày:
0,328
Tháng:
7,881
Năm:
48,404 / 
Lũy kế:
2.023,709
Tình trạng hoạt động tổ máy
H1: 
H2: 
H3: 
Thông tin hồ chứa
17/02/2019
Thời điểm (giờ):
24
Mực nước hồ (m):
56,600
Mực nước hạ lưu (m):
1,500
Q về hồ (m3/s):
23,300
Q qua các tổ máy (m3/s):
30,400
Q qua tràn (m3/s):
0,000
Lượng mưa (mm):
0,000
ĐĂNG NHẬP
Tên:
Mật khẩu:
 
Loading the player ...