Nhà máy thủy điện Hương điền
Ngày 19/04/2019
Tình hình sản xuất
18/04/2019
Công suất MAX (MW)
48
Sản lượng (triệu KWh)
Ngày:
0,876
Tháng:
7,507
Năm:
83,432 / 264,53
Lũy kế:
2.058,737
Tình trạng hoạt động tổ máy
H1: 
H2: 
H3: 
Thông tin hồ chứa
18/04/2019
Thời điểm (giờ):
24
Mực nước hồ (m):
49,910
Mực nước hạ lưu (m):
1,500
Q về hồ (m3/s):
5,100
Q qua các tổ máy (m3/s):
93,200
Q qua tràn (m3/s):
0,000
Lượng mưa (mm):
0,000
ĐĂNG NHẬP
Tên:
Mật khẩu:
 
Loading the player ...